Контакт

Можете нас пронаћи у улици:

Крушевачка 18 б, у насељу Интергај у Бијељини


Можете нас позвати на број телефона:

+387 65 975 472


А можете нас контактирати путем еmail-а:

radoznalac@bijeljina.biz

www.radoznalac.bijeljina.biz

Овдје можете да попуните пријавни образац за Ваше дијете

Сазнајте више о нама